Add to Twitter
 
Tunisia could take advantage of crashing oil prices (Ezzeddine Saidane)